Migrace hosting-zdarma.cz

Termíny jednotlivých etap jsou předběžné a mohou se měnit, budeme je zde průběžně aktualizovat.


Co se migruje?

Popis

Termín migrace

Zákaznické účty a domény

26. 4. 2022 začátek migrace a omezení přístup do původní administrace. V první fázi vám byly do nového rozhraní  přesunuty zákaznické účty, evidence domén a fakturace.  Do nového rozhraní bylo také přesunuto objednávání nových služeb. Zákaznické účty jsou v novém rozhraní k dispozici od 27. 4. 2022. Vše ostatní bude nutné spravovat v původní administraci.  

26. 4. 2022 - dokončeno

Hotovo

DNS zóny

Po přesunu zákaznických účtů byla do nového rozhraní přesunuta i správa DNS zón. Vše ostatní bude nutné spravovat v původní administraci.

28. 4. 2022 - dokončeno

Hotovo

E-maily

29. 4. 2022 odstavena původní administrace pro správu e-mailů. Prosíme, abyste v tomto období nedělali změny v administraci e-mailů. K přesunu mailů dojde 2. 5. 2022. Po přesunu e-mailů bude jejich správa plně funkční v novém rozhraní. Správa přístupů k webům a databázím zůstává nadále v původní administraci.

2. 5. 2022 - dokončeno

Hotovo

Databáze a crony

12. 5. přesunuty CRONY, 19.5. přesunuty DB

V této fázi byly nejprve přesunuty CRONy do nové administrace a následoval přesun databází hostovaných na sdílených serverech. Po přesunu dat přibyla v nové administraci kompletní správa cronů a databází. 

5.5. - 18.5.2022 - dokončeno

Hotovo

Webové prezentace

30.6. byly přesunuty všechny webové prezentace 

V této závěrečné fázi dochází k přesunu webů hostovaných na sdílených serverech. Po přesunu dat vám přibude v nové administraci kompletní správa hostingů a původní administrace bude ukončena. 

23. 5. - 30. 6. 2022 - dokončeno

Hotovo